Dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi gồm có:

- Thành lập công ty

- Đánh giá tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

- Soạn thảo hợp đồng

- Lao động và tuyển dụng

- Cung cấp quan điểm pháp lý dựa trên quy định của pháp luật Phần Lan đối với các vấn đề được khách hàng yêu cầu

- Tìm kiếm đối tác đầu tư, kinh doanh phù hợp với mục tiêu của khách hàng

- Các vấn đề liên quan đến nhập cư như soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp quốc tịch, giấy phép cư trú, trợ cấp xã hội, và hướng dẫn các thủ thục cần thiết khác.

 

 

 

 

 


Dịch vụ tư vấn của chúng tôi gồm có:

- Company formation (establishment process of a foreign-owned enterprises)

- Legal due diligence of local firms

- Contract drafting

- Employment law matters

- Drafting legal opinions on various matters related to Finnish law

- Immigration issues (application for citizenship, residence permit and social welfare supports)

- Thành lập công ty

- Đánh giá tình trạng pháp lý của doanh nghiệp địa phương

- Soạn thảo hợp đồng

- Lao động và tuyển dụng

- Cung cấp quan điểm pháp lý dựa trên quy định của luật pháp Phần Lan đối với các vấn đề được khách hàng yêu cầu

- Tìm kiếm các đối tác đầu tư, kinh doanh phù hợp với mục tiêu của khách hàng

- Các vấn đề nhập cư: soạn thảo hồ sơ xin nhập quốc tịch, giấy phép cư trú, trợ cấp xã hội